La Fundació Barça Veterans es regeix per un Patronat i una Junta Directiva. | Sergio Ruiz / ABJ

Patronat de la Fundació Barça Veterans
President Ramon Alfonseda
Sotspresident 1r José Vicente Sánchez
Sotspresident 2n Pau Vilanova
Secretari Félix Barrado
Vice Secretari Joan Rovira
Vocals Guilermo Amor Martínez
Aitor M. Beguiristain Múgica
Josep Caireta Riera
Ramon Cugat Bertomeu
Jesús A. De la Cruz Gallego
Joan Gaspart i Solves
Xavier Hernández Creus
Joaquim Hernández López
Eduardo Juan García
José M. Laredo Laredo
Jaume Llopis i Casellas
Josep Maldonado i Gili
Angel Mur Ferrer
M. Carmen Nieto Larroya
Josep Lluís Nuñez Clemente
Ferran Olivella i Pons
Josep Palau Busquets
Enric Pujades Rovirosa
Jordi Pujol Soley
Jose A. Ramos Huete
Josep Lluís Rovira Escubós
Justo Tejada Martínez
Luis Torras Consolación
Carles X. Tusquets Trias de Bes
Andrea Carreras-Candi Casabo
Jofre Mateu González
Francisco Martínez Díaz
Patrons nats
Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya Gerard Figueras
Comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona Marta Carranza
President de la Federació Catalana de Futbol Andreu Subies
President del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu
President de l'Associació de Periodistes Esportius de Catalunya José Gutiérrez
Membres d'Honor
Expresidents FC Barcelona Raimon Carrasco
Enric Reyna
Joan Laporta
Sandro Rosell
Junta Directiva
President Justo Tejada
Vicepresident José Vicente Sánchez
Secretari Félix Barrado
Vicesecretari Joan Rovira
Adjunt a Secretaria Sílvia Molina
Vocals Jesús Antonio De la Cruz Gallego
Joaquim Hernández López
Eduardo Juan García
José M. Laredo Laredo
Angel Mur Ferrer
Ferran Olivella Pons
Josep Palau Busquets
Pepito Ramos Huete
Jofre Mateu González
Francisco Martínez Díaz
COMISSIONS
Comissió Executiva

Félix Barrado
José Vicente Sánchez
José M. Laredo
Pepito Ramos

Comissió Econòmica

Ramon Alfonseda
Josep Caireta
Jaume Llopis
Luis Torras
Carles X. Tusquets
Andrea Carreras-Candi