L'Agrupació Barça Jugadors edita cada any la memòria de les activitats més destacades.

Durant els seus més de 50 anys l'Agrupació Barça Jugadors ha realizat diferents activitats moltes de les que ja s'han convertit en el nostre segell: partits arreu del món, la Trobada d'exjuagdors, El Sopar Anual..

El document que les recull anualment és la nostra memòria.