L'exjugador del FC Barcelona, Juan Carlos Rodríguez, lliura el record de l'Agrupació en presència del vicepresident del FCB, Jordi Cardoner. | FCB

L'exjugador del Barça, Paco Clos, en un acte amb penyes de Galícia.

Responent a un dels objectius de l'Agrupació Barça Jugadors, el de promoure el barcelonisme, acompanyem el FC Barcelona en nombrosos compromisos de les Penyes Barcelonistes.

Durant el 2017 vam assistir a 160 actes, una xifra que demostra no només el compromís del col·lectiu de veterans sinó el valor que els atorguen les penyes mateixes al sol·licitar la seva presència. Per millorar la qualitat d'aquestes participacions, l'Agrupació organitza jornades de formació per als exjugadors assistents.

Per sol·licitar la presència d'un exjugador el canal de petició és el departament de Penyes del FC Barcelona: penyes@fcbarcelona.cat