Àrees d'activitat

Àrees d'activitat

L'activitat de l'Agrupació de Jugadors del FC Barcelona està repartida en diferents àrees que desenvolupen serveis tant pels nostres membres com per a la societat, promocionant els valors i la història del Barça.

ÀREA ECONÒMICA

És l’encarregada de la gestió econòmica de l’Agrupació. En aquesta àrea s’elabora el pressupost de l’entitat, se’n fa el control, es gestionen els actius, les inversions, les compres els estocs i també s’encarrega de l’administració i la comptabilitat.

ÀREA JURÍDICA I GESTIÓ

L’Agrupació compta amb una assessoria jurídica inscrita en aquesta àrea, així com la responsabilitat dels Estatuts, el Reglament d’Ordre Interior i la Comissió de Disciplina. En aquesta àrea s’inclou la gestió dels Recursos Humans (selecció, gestió de personal, prevenció de riscos i formació interna). També és competència d’aquesta àrea el compliment de la LOPD i la Compliance Officer.

ÀREA ESPORTIVA

Ofereix un “espai” de continuïtat als jugadors del FC Barcelona de qualsevol edat: gestiona els entrenaments i els partits dels diferents equips. També és l’encarregada de la relació amb Barça Legends.

L’Àrea Esportiva està dirigida exclusivament als nostres socis jugadors i ofereix serveis com:
Entrenaments setmanals als camps de la Ciutat Esportiva.
Partits de futbol: ja sigui en àmbit local, nacional o  internacionals. Amb exjugadors de totes les categories, tant masculí com femení.
Servei de salut esportius: fisioteràpia, visita traumatologia, assegurança d’accidents.

ÀREA FORMATIVA-PROFESSIONAL

Aquesta àrea de l’Agrupació és la responsable de donar servei als exjugadors del FC Barcelona en referència a orientació professional, Borsa de Treball i de mantenir les relacions amb les institucions formatives i laborals i amb les àrees del Club relacionades, com Masia 360, Barça Academy o Barça Innovation Hub. A nivell de formació, des d’aquesta àrea es dissenya i s’implementa el Pla de Formació (cursos, tallers, conferències), i les beques d’estudi i beques laborals. Aquesta àrea de l’Agrupació també fa d’enllaç natural amb la Fundació Barça Veterans.

ÀREA SOCI

Té la finalitat de mantenir els vincles entre els jugadors i donar-los els serveis que ajudin als seu benestar, tot promovent valors com companyonia, barcelonisme i el treball en equip. Són serveis dirigits a tots els membres ja siguin socis jugadors com simpatitzants, com les activitats socials (Sopar Anual, Trobada, Folga i Folgueta, Assemblea, Oci i Lleure, Missa de Difunts i Lliurament de Medalles), els avantatges comercials i altres promocions. 

Des de l’Àrea Soci es dissenya i es gestiona l’atenció al membre de l’Agrupació, la captació de nous associats, el CRM i el disseny i organització física de la seu social.

ÀREA INSTITUCIONAL

És l’àrea responsable de promoure els valors viscuts pels jugadors del FC Barcelona a través de la gestió i participació de diferents actes. Així mateix, és també l'àrea que vetlla per mantenir la memòria històrica del FCB i manté les relacions amb altres institucions.

En aquesta àrea s’inclouen les relacions amb la Confederació Mundial de Penyes, la Fundació Barça, els projectes propis com la Setmana Barça Jugadors, el Premi Barça Jugadors, Identitat Barça o Tribuna Barça. També s’encarregarà de liderar la celebració del 60è aniversari de l’entitat i de la comunicació.

ÀREA MÀRQUETING i COMERCIAL

Des d’aquesta àrea es gestiona la marca de l’Agrupació (disseny, aplicacions) i tot allò referent a l’explotació dels propis recursos, la gestió dels serveis a tercers, el pla comercial, la recerca de subvencions i patrocinis i el desenvolupament sostenible.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut