S'ha constituït la Comissió de Disciplina de l'Agrupació

S'ha constituït la Comissió de Disciplina de l'Agrupació

La comissió està integrada pels socis Josep Domínguez, Pau Garcia Castany i Joan Garcia Orti.

La Comissió de Disciplina de l'Agrupació Barça Jugadors ja està formalment constituïda. Després de la designació dels seus membres per part de la Junta Directiva, aquesta comissió va celebrar la reunió de constitució l'1 de desembre passat. La Comissió de Disciplina està integrada pels socis: Josep Domínguez, Pau Garcia Castany i Joan Garcia Orti.

Segons preveuen els Estatus de l'Agrupació, les funcions de la Comissió de Disciplina són:

- Instruir els expedients disciplinaris i tramitar-los fins a resoldre'ls o fins a elevar informe i proposta de sanció a la Junta Directiva.

- Establir les sancions que s’han d’aplicar per a les infraccions que cometin els associats de "L’Agrupació", excepte en el cas de les infraccions greus i molt greus que comportin la suspensió o expulsió de la condició d’associat o Simpatitzant Col·laborador, en què és la Junta Directiva qui ha d’establir-ne la sanció, després de rebre i examinar un informe i una proposta de la Comissió de Disciplina.

- Qualsevol altra funció que estigui relacionada amb la conducta dels associats de "L’Agrupació" en relació amb "L’Agrupació", amb els altres associats i amb tercers.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut