Bases d'obtenció de la beca de l'Agrupació

Bases d'obtenció de la beca de l'Agrupació

BECA FORMATIVA PER A EXJUGADORS DEL FC BARCELONA

L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona (AJFCB), a través del servei de Formació i Borsa de Treball, ofereix l’accés a una beca formativa d’ampliació de coneixements tant en l’àmbit esportiu com en formació general.

L’import de la quantitat de la beca serà com a màxim d’un 80% de l’import total de la formació i dependrà de:

 • Preu del curs o de la formació.
 • Rendes de la unitat familiar. *
 • Situació laboral de la persona sol·licitant i necessitat real de subvenció.
 • Justificació de la idoneïtat de la beca per a finalitats de millora professional de la persona interessada.

(*) S’hauran d’aportar les rendes de la persona sol·licitant i del resta de membres de la unitat familiar que tinguin ingressos.

Requisits obligatoris per optar a la beca

 • Ser soci de l’Agrupació des de com a mínim 6 mesos abans de la data de sol·licitud.

Documents a aportar junt el full de sol·licitud

 • Currículum Vitae
 • Còpia del DNI
 • Fotocopia de la darrera declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar.
 • Programa formatiu en què té interès i on consti la durada i l’import.

Procediment i terminis

 • La persona interessada ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-lo juntament amb la documentació acreditativa al correu formacio@jugadorsfcbarcelona.cat
 • El termini per presentar la sol·licitud serà l’any en curs.

Obligacions per part de la persona beneficiària de la beca

 • Realitzar la totalitat de la formació en els terminis previstos.
 • Aportar el títol o certificat final que acredita la realització de la formació becada. En les formacions de durada superior a un curs acadèmic, la beca del curs següent anirà condicionada als resultats obtinguts en el curs anterior.
 • Transmetre una conducta i una imatge adequada a l’AJFCB i al FCB.

Penalitzacions

 • En cas que la persona beneficiària de la beca no compleixi amb aquestes obligacions i l’absència no sigui justificada (raons mèdiques, professionals...), no podrà accedir al programa de Formació i Desenvolupament durant un any i quedarà exclosa de la Borsa de Treball de l’Agrupació pel mateix període.
 • A més, s’aplicarà una penalització econòmica del 75% de l’import total de la beca.

Comissió de Beques

La junta directiva de l’AJFCB ha nomenat la Comissió de Beques, encapçalada pel directiu Jofre Mateu, que supervisarà el correcte funcionament de tot el procés de comunicació, recepció de sol·licituds, resolució i seguiment de la beca.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut