Bases d'obtenció de la beca de l'Agrupació

Bases d'obtenció de la beca de l'Agrupació

BECA PER A EXFUTBOLISTES DEL FC BARCELONA

L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona (Agrupació), a través del servei de Formació i Borsa de Treball, ofereix l’accés a una beca d’ampliació de coneixements tant en l’ àmbit esportiu com en formació general. La beca està dirigida a socis de l’Agrupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos que compleixin els requisits establerts. Es pot demanar en qualsevol moment.

Requisits obligatoris per optar a la beca
- Ser soci de l’Agrupació des de com a mínim 6 mesos abans de la data de sol·licitud.

Documents a aportar junt el full de sol·licitud:
-  Currículum Vitae
-  Fotocopia del DNI
-  Fotocopia de la darrera declaració de la renda
-  Programa formatiu en el que està interessat/da si és fora de la oferta formativa de l’Agrupació. En aquest programa ha de constar la durada i l’import de la formació.

Procediment i terminis
-  La persona interessada ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-lo juntament amb la documentació acreditativa al correu formacio@jugadorsfcbarcelona.cat 
-  S’anirà donant resposta de manera particular en funció de la formació demanada per la beca, preus i terminis.

Obligacions per part de la persona beneficiària de la beca
-   Realitzar la totalitat de la formació en els terminis previstos.
-   En les formacions de durada superior a un curs acadèmic, la beca del curs següent anirà condicionada als resultats obtinguts en el curs anterior.
-   Aportar el títol o certificat final que acredita la realització de la formació becada.
-   Transmetre una conducta i una imatge adequada a l’AJFCB i al FCB.

Penalitzacions
-   En cas que la persona beneficiària de la beca no compleixi amb aquestes obligacions i l’absència no sigui justificada (raons mèdiques, professionals...), no podrà accedir al programa de Formació i Desenvolupament durant un any i quedarà exclosa de la Borsa de Treball de l’Agrupació pel mateix període.

-  A més, s’ aplicaran una penalització econòmica del 75% de l’import total de la beca.

Comissió de Beques
-   La junta directiva de l’AJFCB ha nomenat la Comissió de Beques, encapçalada pel directiu Jofre Mateu, que supervisarà el correcte funcionament de tot el procés de comunicació, recepció de sol·licituds, resolució i seguiment de la beca.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut