Bases obtenció beca de l'Agrupació

Bases obtenció beca de l'Agrupació

BECA FORMATIVA PER A EXFUTBOLISTES DEL FC BARCELONA

L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, a través del servei de Formació i Borsa de Treball, convoca una beca d’ampliació de coneixements formatius en l’ àmbit principalment esportiu. La beca està dirigida a socis de l’Agrupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos que compleixin els requisits establerts.

CONTACTE: formacio@jugadorsfcbarcelona.cat

 

La beca inclou alguna de les opcions següents:

 

 • Barça Universitas

https://barcainnovationhub.com/ca/catalogo.html

Certificats Online – Beca fins el 100%

Màsters – % de la beca de determinar en funció de l’ import de la formació.

 

 • Màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives

http://www.ub.edu/mastergeed/

Beca fins el 100% de l’ import total

 

 • UEFA Executive Master for International Players (UEFA MIP)

http://www.uefamip.com/

Beca fins el 25% de l’ import total

 

 • Altres formacions tinguin o no caràcter esportiu, la beca serà:
  • Fins el 100% en formacions de 0€ - 5.000€
  • Fins el 50% en formacions de 5.000€ a 15.000€
  • Fins el 20% en formacions de +15.000€

 

L’ import de la quantitat final de la beca dependrà de:

 

 • Rendes de la unitat familiar
 • Justificació de la idoneïtat de la beca per a finalitats de millora professional de la persona interessada.

 

 Requisits obligatoris per optar a la beca

 

 • Ser soci o sòcia de l’Agrupació des de com a mínim 6 mesos abans de la data de la convocatòria.

 

 • Ser participant de l’Àrea de Formació i Desenvolupament ja sigui com a membre de la Borsa de Treball, com a usuari del Servei d’ Orientació Laboral o com a alumne en els diferents cursos de formació.

 

Documents a aportar junt el full de sol·licitud:

 

 • Currículum Vitae
 • Fotocopia del DNI
 • Fotocopia de la darrera declaració de la renda
 • Programa formatiu en el que està interessat si és fora de la oferta formativa de l’ ABJ. En aquest programa ha de constar la durada i l’ import de la formació.

 

 Procediment i terminis

 

 • La persona interessada ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-lo juntament amb la documentació acreditativa a la seu social de l’Agrupació.
 • El termini per presentar la sol·licitud de la beca s’inicia el dia de la convocatòria i serà vigent durant l’ any acadèmic fins a juny 2020.
 • S’ anirà donant resposta de manera particular en funció de la formació demanada per la beca, preus i terminis.

 

Obligacions per part de la persona beneficiària de la beca

 

 • Realitzar la totalitat de la formació en els terminis previstos.
 • En les formacions de durada superior a un curs acadèmic, la beca del curs següent anirà condicionada als resultats obtinguts en el curs anterior.
 • Aportar el títol o certificat final que acredita la realització de la formació becada.
 • Transmetre una conducta i una imatge adequada a l’Agrupació i al FC Barcelona.

 

 Penalitzacions

 

 • En cas que la persona beneficiària de la beca no compleixi amb aquestes obligacions i l’absència no sigui justificada (raons mèdiques, professionals...), no podrà accedir al programa de Formació i Desenvolupament durant un any i quedarà exclosa de la Borsa de Treball de l’Agrupació pel mateix període.

 

 • A més, s’ aplicaran una penalització econòmica del 75% de l’ import total de la beca.

 

  Comissió de Beques

 

 • La junta directiva de l’Agrupació ha nomenat la Comissió de Beques, encapçalada pel directiu Jofre Mateu, que supervisarà el correcte funcionament de tot el procés de comunicació, recepció de sol·licituds, resolució i seguiment de la beca.
Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut